Registre d’activitats de SAMU

a) Base jurídicaRGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractamentInscripció a la borsa de treball de SAMU

Enviament d’informació institucional // promocional // comercial // oferta de treball.

Gestió de convenis de col·laboració.

c) Col·lectiuPersones que cedeixen les seves dades per ingressar a la borsa de treball de SAMU.
c) Categories de dadesNom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, telèfon, correu electrònic.

Dades professionals, categoria professional, i altres dades de formació.

Experiència.

Currículum.

d) Categoria destinatarisTotes les categories de dades s’emmagatzemaran en el fitxer de SAMU, pel temps que s’estableix.

Les dades personals dels sol·licitants que passin a ser treballadors es comunicaran a la gestoria, Seguretat Social, Agència Tributària, entitats financeres, i aquella que per llei no calgui comunicar.

e) Transf. internacionalNo es preveuen transferències internacionals de les dades.
f)Termini supressióLes dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.

En el cas que el sol·licitant passi a ser treballador, les dades es donaran de baixa d’aquest fitxer i passaran al fitxer de recursos humans.

g) Mesures de seguretatLes mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
h) Entitat responsableServicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)
a) Base jurídicaRGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractamentInscripció a la borsa de treball de SAMU.

Enviament d’informació institucional // promocional // comercial // oferta de treball.

Gestió de convenis de col·laboració

c) Col·lectiuTreballadors de SAMU que inclouen les seves dades a la borsa de treball de SAMU per promocionar.
d) Categories de dadesDades de contacte: nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, telèfon, correu electrònic.

Dades professionals: categoria professional, i altres dades de formació, data d’incorporació a SAMU, lloc que ocupa a SAMU.

e) Categoria destinatarisTotes les categories de dades s’emmagatzemaran a la web de SAMU mentre es mantingui la relació contractual.
f) Transf. internacionalNo es preveuen transferències internacionals de les dades.
g) Termini supressióLes dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, o no s’extingeixi la relació contractual. Una vegada extingida la relació contractual, les dades s’emmagatzemaran durant el temps que estableixi la llei.
i) Mesures de seguretatLes mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
j) Entitat responsableServicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)
a) Base jurídicaRGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractamentInscripció de cursos online.

Enviament d’informació institucional // promocional // comercial // oferta de treball.

c) Col·lectiuPersones que accedeixen a la nostra web interessats pels cursos que s’hi ofereixen.
d) Categories de dadesDades de contacte: nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, telèfon, correu electrònic.

Dades de l’empresa.

Dades bancàries: targeta i compte bancari.

e) Categoria destinatarisTotes les categories de dades s’emmagatzemaran en un fitxer.

Les dades personals dels alumnes es notificaran a l’Agència Tributària, entitats financeres, administracions públiques interessades, i aquella que per llei calgui comunicar.

f) Transf. internacionalNo es preveuen transferències internacionals de les dades.
g) Termini supressióLes dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.
i) Mesures de seguretatLes mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
j) Entitat responsableServicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)
a) Base jurídicaRGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractamentInformació de cursos de l’escola SAMU.

Enviament d’informació institucional // promocional // comercial // ofertes de treball.

Gestió de convenis de col·laboració.

c) Col·lectiuTreballadors de SAMU que inclouen les seves dades a la borsa de treball de SAMU per promocionar.
d) Categories de dadesDades de contacte: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic.

Dades professionals: categoria professional.

e) Categoria destinatarisTotes les categories de dades s’emmagatzemaran en un fitxer, pel temps que s’estableix.
f) Transf. internacionalNo es preveuen transferències internacionals de les dades.
g) Termini supressióLes dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, o no s’extingeixi la relació contractual. Una vegada extingida la relació contractual, les dades s’emmagatzemaran durant el temps que estableixi la llei.
i) Mesures de seguretatLes mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
j) Entitat responsableServicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)
a) Base jurídicaRGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractamentPreinscripció en cursos presencials.

Enviament d’informació institucional // promocional // comercial // oferta de treball.

c) Col·lectiuPersones que accedeixen a la nostra web interessades pels cursos que s’ofereixen des de l’escola de SAMU de manera presencial.
d) Categories de dadesDades de contacte: nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, telèfon, correu electrònic.

Dades de l’empresa.

e) Categoria destinatarisTotes les categories de dades s’emmagatzemaran en el fitxer de SAMU, pel temps que s’estableix.

Els preinscrits que passin a ser inscrits, seran tractats com alumnes, i les seves dades es tractaran com les descrites en compres.

f) Transf. internacionalNo es preveuen transferències internacionals de les dades.
g) Termini supressióLes dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.
i) Mesures de seguretatLes mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
j) Entitat responsableServicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)
a) Base jurídicaRGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractamentInscripció en congressos.

Enviament d’informació institucional // promocional // comercial // oferta de treball.

c) Col·lectiuPersones que accedeixin a la nostra web interessades pels congressos que s’organitzen a SAMU.
d) Categories de dadesDades de contacte: nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, telèfon, correu electrònic.

Dades bancàries: compte bancari, targeta de crèdit.

e) Categoria destinatarisTotes les categories de dades s’emmagatzemaran en un fitxer XXXXX.

Les dades personals dels interessats es notificaran a l’Agència Tributària, entitats financeres, administracions públiques interessades, i aquella que per llei calgui comunicar.

f) Transf. internacionalNo es preveuen transferències internacionals de les dades.
g) Termini supressióLes dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.
i) Mesures de seguretatLes mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
j) Entitat responsableServicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)
a) Base jurídicaRGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractamentPetició de cita.
c) Col·lectiuPersones que requereixen algun dels tractaments que es dispensen a SAMU WELLNESS.
d) Categories de dadesDades de contacte: nom i cognoms, correu electrònic.

Motiu de la cita.

e) Categoria destinatarisTotes les categories de dades s’emmagatzemaran en el fitxer de SAMU, pel temps que s’estableix.
f) Transf. internacionalNo es preveuen transferències internacionals de les dades.
g) Termini supressióLes dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.
i) Mesures de seguretatLes mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
j) Entitat responsableServicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)