Registre d’activitats de SAMU

a) Base jurídica RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractament Inscripció a la borsa de treball de SAMU

Enviament d’informació institucional // promocional // comercial // oferta de treball.

Gestió de convenis de col·laboració.

c) Col·lectiu Persones que cedeixen les seves dades per ingressar a la borsa de treball de SAMU.
c) Categories de dades Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, telèfon, correu electrònic.

Dades professionals, categoria professional, i altres dades de formació.

Experiència.

Currículum.

d) Categoria destinataris Totes les categories de dades s’emmagatzemaran en el fitxer de SAMU, pel temps que s’estableix.

Les dades personals dels sol·licitants que passin a ser treballadors es comunicaran a la gestoria, Seguretat Social, Agència Tributària, entitats financeres, i aquella que per llei no calgui comunicar.

e) Transf. internacional No es preveuen transferències internacionals de les dades.
f)Termini supressió Les dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.

En el cas que el sol·licitant passi a ser treballador, les dades es donaran de baixa d’aquest fitxer i passaran al fitxer de recursos humans.

g) Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
h) Entitat responsable Servicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)
a) Base jurídica RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractament Inscripció a la borsa de treball de SAMU.

Enviament d’informació institucional // promocional // comercial // oferta de treball.

Gestió de convenis de col·laboració

c) Col·lectiu Treballadors de SAMU que inclouen les seves dades a la borsa de treball de SAMU per promocionar.
d) Categories de dades Dades de contacte: nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, telèfon, correu electrònic.

Dades professionals: categoria professional, i altres dades de formació, data d’incorporació a SAMU, lloc que ocupa a SAMU.

e) Categoria destinataris Totes les categories de dades s’emmagatzemaran a la web de SAMU mentre es mantingui la relació contractual.
f) Transf. internacional No es preveuen transferències internacionals de les dades.
g) Termini supressió Les dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, o no s’extingeixi la relació contractual. Una vegada extingida la relació contractual, les dades s’emmagatzemaran durant el temps que estableixi la llei.
i) Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
j) Entitat responsable Servicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)
a) Base jurídica RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractament Inscripció de cursos online.

Enviament d’informació institucional // promocional // comercial // oferta de treball.

c) Col·lectiu Persones que accedeixen a la nostra web interessats pels cursos que s’hi ofereixen.
d) Categories de dades Dades de contacte: nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, telèfon, correu electrònic.

Dades de l’empresa.

Dades bancàries: targeta i compte bancari.

e) Categoria destinataris Totes les categories de dades s’emmagatzemaran en un fitxer.

Les dades personals dels alumnes es notificaran a l’Agència Tributària, entitats financeres, administracions públiques interessades, i aquella que per llei calgui comunicar.

f) Transf. internacional No es preveuen transferències internacionals de les dades.
g) Termini supressió Les dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.
i) Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
j) Entitat responsable Servicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)
a) Base jurídica RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractament Informació de cursos de l’escola SAMU.

Enviament d’informació institucional // promocional // comercial // ofertes de treball.

Gestió de convenis de col·laboració.

c) Col·lectiu Treballadors de SAMU que inclouen les seves dades a la borsa de treball de SAMU per promocionar.
d) Categories de dades Dades de contacte: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic.

Dades professionals: categoria professional.

e) Categoria destinataris Totes les categories de dades s’emmagatzemaran en un fitxer, pel temps que s’estableix.
f) Transf. internacional No es preveuen transferències internacionals de les dades.
g) Termini supressió Les dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, o no s’extingeixi la relació contractual. Una vegada extingida la relació contractual, les dades s’emmagatzemaran durant el temps que estableixi la llei.
i) Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
j) Entitat responsable Servicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)
a) Base jurídica RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractament Preinscripció en cursos presencials.

Enviament d’informació institucional // promocional // comercial // oferta de treball.

c) Col·lectiu Persones que accedeixen a la nostra web interessades pels cursos que s’ofereixen des de l’escola de SAMU de manera presencial.
d) Categories de dades Dades de contacte: nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, telèfon, correu electrònic.

Dades de l’empresa.

e) Categoria destinataris Totes les categories de dades s’emmagatzemaran en el fitxer de SAMU, pel temps que s’estableix.

Els preinscrits que passin a ser inscrits, seran tractats com alumnes, i les seves dades es tractaran com les descrites en compres.

f) Transf. internacional No es preveuen transferències internacionals de les dades.
g) Termini supressió Les dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.
i) Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
j) Entitat responsable Servicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)
a) Base jurídica RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractament Inscripció en congressos.

Enviament d’informació institucional // promocional // comercial // oferta de treball.

c) Col·lectiu Persones que accedeixin a la nostra web interessades pels congressos que s’organitzen a SAMU.
d) Categories de dades Dades de contacte: nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, telèfon, correu electrònic.

Dades bancàries: compte bancari, targeta de crèdit.

e) Categoria destinataris Totes les categories de dades s’emmagatzemaran en un fitxer XXXXX.

Les dades personals dels interessats es notificaran a l’Agència Tributària, entitats financeres, administracions públiques interessades, i aquella que per llei calgui comunicar.

f) Transf. internacional No es preveuen transferències internacionals de les dades.
g) Termini supressió Les dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.
i) Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
j) Entitat responsable Servicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)
a) Base jurídica RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Reglament General de Protecció de Dades.

b) Finalitats del tractament Petició de cita.
c) Col·lectiu Persones que requereixen algun dels tractaments que es dispensen a SAMU WELLNESS.
d) Categories de dades Dades de contacte: nom i cognoms, correu electrònic.

Motiu de la cita.

e) Categoria destinataris Totes les categories de dades s’emmagatzemaran en el fitxer de SAMU, pel temps que s’estableix.
f) Transf. internacional No es preveuen transferències internacionals de les dades.
g) Termini supressió Les dades personals dels sol·licitants es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.
i) Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les que preveu l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que estan descrites en els documents que conformen la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de SAMU.
j) Entitat responsable Servicio de Asistencia Médica de Urgencias, S.A. (SAMU)