SAMU Idilio

SAMU Idilio és una iniciativa que genera propostes i compromisos, i enriqueix l’àrea socioassistencial de la Fundació Samu, mitjançant l’organització d’activitats i projectes atractius i dinàmics, amb la qual cosa s’aconsegueix una transcendència des de l’àmbit local al provincial, autonòmic i fins i tot nacional.

S’aborden diverses àrees socials, com ara la cultura, l’esport, la cooperació, l’oci i temps lliure, etc., sota els principis d’igualtat, solidaritat i inclusió dels col·lectius més vulnerables.

Les actuacions de SAMU Idilio s’introdueixen de manera transversal en tota la Fundació Samu, i es creen aliances amb recursos externs i consolidant els llaços ja existents amb altres institucions i actors socials.

Les activitats principals de SAMU Idilio són:

  • Cursa popular inclusiva ALJARAFE INTEGRA.
  • Jornades científiques, congressos sobre discapacitat i esport.
  • Programa DISFRUTAMAR. Activitats nàutiques inclusives.
  • Companyia de teatre IDILIO ESCÉNICO.
  • Projecte “4 ESTACIONS, per la integració”.
  • “SAMU Idilio, el muñeco mensajero, 3.0”.
  • Jornades esportives inclusives.