Model de Gestió

El model de gestió de SAMU està representat per la confluència de tres eixos motrius, de la unió dels quals es deriven els diferents principis que regeixen l’activitat dins de l’entitat.

Eixos motrius:

  1. Gestió eficient.
  2. Lideratge actiu.
  3. Compliment normatiu.

Principis confluents:

  1. Motivació.
  2. Sostenibilitat.
  3. Excel·lència de servei.
  4. Innovació.