Modelo de xestión

O modelo de xestión de SAMU está representado pola converxencia de tres eixes motores, e desta unión derivan os distintos principios que rexen a actividade interna da entidade.

Eixes motores:

  1. Xestión eficiente.
  2. Liderado activo.
  3. Cumprimento.

Principios confluentes:

  1. Motivación.
  2. Sustentabilidade.
  3. Excelencia de servizo.
  4. Innovación.