Servizos de inclusión social

CEPI de Alcalá de Henares

Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) de Alcalá de Henares (Madrid) é un servizo público dependente da Dirección Xeral de Integración da Consellería de Familia, Mocidade e Política Social da Comunidad de Madrid.

Ten como finalidade a realización de actuacións específicas de integración das persoas inmigrantes, co obxecto de favorecer as súas posibilidades para integrarse no mercado de traballo, para conseguir o obxectivo de inclusión social e loita contra a pobreza.

Ofrécese un Programa de Servizos Integrais que favoreza a integración das persoas inmigrantes, que promove o desenvolvemento de proxectos e actuacións tanto de ámbito grupal como individual, dirixidos a toda a poboación inmigrante, independentemente da súa situación social ou administrativa, e á poboación autóctona e en especial emigrantes retornados, a fin de promover a participación, a integración, a sensibilización, a convivencia e a cooperación mutua, a promoción do benestar das persoas, a prevención de situacións de risco e as compensacións de déficit de apoio social, en estreita coordinación cos Servizos Sociais Xenerais e con outros servizos para a cidadanía. Para iso poderán desenvolver, de igual modo, cantas actuacións considérense adecuadas para favorecer procesos de convivencia coa poboación autóctona e inmigrante, que contribúan ao coñecemento mutuo, o respecto e a tolerancia.

Rúa Braulio Vivas, 5
Alcalá de Henares, 28805 Madrid (España)
+34 918 14 59 40
goo.gl/maps/wZNA65PJgpSVKKKF9