Urxencias

Dende que o Dr. Álvarez Leiva fundara a empresa, SAMU foise consolidando como unha organización líder en servizos médicos de urxencia; amais ofrece recoñecementos médicos, vixilancia da saúde, e establece convenios e mais diversas colaboracións para ofertar servizos sanitarios:

  • Actuamos en centros médicos de Sevilla dedicados a urxencias, recoñecementos médicos e vixilancia da saúde.
  • Participamos en convenios con mutuas e servizos de prevención que reflicten a nosa referencia de calidade no noso eido de actuación.
  • Temos unha ampla experiencia en cobertura médica de actos e grandes acontecementos: concertos, congresos, encontros deportivos, congregacións, feiras, romarías…
  • Xestionamos servizos de transporte aéreo medicalizado en avión privado ou avión comercial, en coordinación coa súa compañía de seguros ou de xeito privado.

Se necesita un servizo de transporte en ambulancia en Sevilla, Huelva ou Málaga, estará nas mellores mans.

Ambulancia