Canle de incidencias

Prezados compañeiros e compañeiras:

A canle de incidencias é un conduto co cal a empresa recibe e xestiona as comunicacións ou informacións formuladas polos seus profesionais sobre delitos ou condutas irregulares das cales tiveran coñecemento, contrarias ás normas, tanto externas coma internas, de SAMU, recollidas nos seus protocolos e códigos de conduta.

A canle de incidencias é absolutamente anónima, e só terá acceso a ela un axente externo denominado Compliance Officer, que é garante da confidencialidade, anonimato e xestión saudábel dos conflitos.

Por favor, enche todos os eidos que tes a continuación, agás “Datos do denunciante” se os feitos que declaras non requiren referenciar ningún autor.

Datos do denunciante

Datos do denunciado

Información da denuncia

Información sobre protección de datos

  • Responsábel do tratamento: SAMU, SA.
  • Enderezo do responsábel: Américo Vespucio. Edif. Cartuja, blq. E, Local 7 41092 Sevilla.
  • Finalidade: recepción, xestión e almacenaxe de denuncias.
  • Lexitimación: consentimento do interesado.
  • Almacenaxe: os datos que nos envías amorearanse durante un período de 6 meses.
  • Destinatarios: con carácter xeral, agás obriga legal, só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que che pedimos.
  • Dereitos: tes dereito a saber a información que temos sobre ti, corrixila e eliminala, tal como se explica na información adicional dispoñíbel no noso sitio web.
  • Información adicional: máis información na sección Política de privacidade.