Canle de incidencias

A Canle de Incidentes é un canal a través do cal a empresa recibe e xestiona as comunicacións ou informacións formuladas polos seus profesionais sobre delitos ou condutas irregulares dos que teñan coñecemento, contrariamente ás normas, tanto externas como internas de SAMU, recollidas nos seus protocolos e códigos. de conduta.

Esta canle non dá resposta a incidencias ou solicitudes relacionadas con cuestións laborais e/ou administrativas dos empregados de SAMU que dispoñan da canle correspondente para estes efectos.

A Canle de Incidentes é absolutamente confidencial, e só terá acceso o equipo de SAMU Compliance, o que garantirá a confidencialidade, o anonimato e a correcta xestión dos conflitos.

O denunciante ten a opción de optar polo anonimato na comunicación que emita. Para iso só tes que deixar en branco os recadros do apartado “Datos do denunciante”.

Cubra os campos que se ofrecen a continuación (os que levan o asterisco son obrigatorios) con excepción de “Datos do denunciante” se opta pola comunicación anónima, e “Datos denunciados” se os feitos que se comunican non requiren referencia a ningún autor.

Datos do denunciante

Datos do denunciado

Información da denuncia

Información sobre protección de datos

  • Responsábel do tratamento: SAMU, SA.
  • Enderezo do responsábel: Américo Vespucio. Edif. Cartuja, blq. E, Local 7 41092 Sevilla.
  • Finalidade: recepción, xestión e almacenaxe de denuncias.
  • Lexitimación: consentimento do interesado.
  • Almacenaxe: os datos que nos envías amorearanse durante un período de 6 meses.
  • Destinatarios: con carácter xeral, agás obriga legal, só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que che pedimos.
  • Dereitos: tes dereito a saber a información que temos sobre ti, corrixila e eliminala, tal como se explica na información adicional dispoñíbel no noso sitio web.
  • Información adicional: máis información na sección Política de privacidade.