Canle de incidencias

A Canle de Incidencias é un conduto a través do cal, a empresa recibe e xestiona as comunicacións ou informacións formuladas polos seus profesionais sobre delitos ou condutas irregulares das que tivesen coñecemento, contrarias ás normas, tanto externas como internas do SAMU, recollidas nos seus protocolos e códigos de conduta.

Esta canle non atende incidencias nin solicitudes relativas a cuestións laborais e/ou administrativas dos empregados do SAMU, que dispoñen do conduto correspondente para estes efectos.

A Canle de Incidencias é absolutamente anónima, e só terá acceso a ela un axente externo denominado Compliance Officer, que garante a confidencialidade, o anonimato e a xestión saudable dos conflitos.

Por favor, enche todos os campos que figuran a continuación, agás os “Datos do denunciante” se os feitos que declaras non requiren a referenciación dun autor.

Datos do denunciante

Datos do denunciado

Información da denuncia

Información sobre protección de datos

  • Responsábel do tratamento: SAMU, SA.
  • Enderezo do responsábel: Américo Vespucio. Edif. Cartuja, blq. E, Local 7 41092 Sevilla.
  • Finalidade: recepción, xestión e almacenaxe de denuncias.
  • Lexitimación: consentimento do interesado.
  • Almacenaxe: os datos que nos envías amorearanse durante un período de 6 meses.
  • Destinatarios: con carácter xeral, agás obriga legal, só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que che pedimos.
  • Dereitos: tes dereito a saber a información que temos sobre ti, corrixila e eliminala, tal como se explica na información adicional dispoñíbel no noso sitio web.
  • Información adicional: máis información na sección Política de privacidade.