Serveis d´Inclusió social

CEPI d’Alcalà d’Henares

El Centre de Participació i Integració d’Immigrants (CEPI) d’Alcalà d’Henares (Madrid) és un servei públic que depèn de la Direcció General d’Integració, de la Conselleria de Família, Joventut i Política Social de la Comunitat de Madrid.

Té com a finalitat la realització d’actuacions específiques que afavoreixin la integració de les persones immigrants, amb l’objectiu d’aconseguir la inserció en el mercat de treball, la seva inclusió social i la lluita contra la pobresa.

S’hi ofereix un Programa de Serveis Integrals que té per objectiu la integració de persones immigrants mitjançant el desenvolupament de Projectes i actuacions, tant a nivell grupal com a nivell individual, dirigits a tota la població immigrant independentment de la seva situació social i/o administrativa, a la població autòctona i en especial als immigrants retornats, per tal de promoure la participació, la integració, la sensibilització, la convivència i la cooperació mútua, la promoció del benestar de les persones, la prevenció de situacions de risc, i les compensacions de dèficit de recolzament social, en estreta coordinació amb els Serveis Socials generals i amb d’altres serveis destinats a la ciutadania.

D’igual manera, es podran desenvolupar les actuacions que es considerin necessàries a fi d’afavorir els processos de convivència entre la població autòctona i la població immigrant, i contribuir al coneixement mutu, el respecte i la tolerància.

CEPI Alcalá de Henares

Carrer Braulio Vivas, 5
Alcalá de Henares, 28805 Madrid (España)
+34 918 14 59 40
goo.gl/maps/wZNA65PJgpSVKKKF9