Dany cerebral sobrevingut

Residencia Santa Ana

Santa Ana és un recurs d’atenció integral que es destina a atendre en règim d’internat persones que pateixen dany cerebral sobrevingut, grans dependents de més de 16 anys, amb un grau de discapacitat tal que necessitin l’ajuda d’altres persones per dur a terme les activitats de la vida diària i no puguin ser assistits en el seu entorn familiar. Situada a la comunitat autònoma andalusa, es tracta d’un dels recursos d’atenció psicosocial que formen part del mapa de concertació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència d’Espanya, concertada amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Junta d’Andalusia

Santa Ana té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida dels residents, a través d’una atenció integral i individualitzada, de la mà d’un equip de professionals qualificats que cobreixen les àrees social, sanitària i educativa.

El centre disposa d’unes instal·lacions situades en un entorn metropolità immillorable que proporciona un espai físic que garanteix la protecció i seguretat dels residents, i cobreix les necessitats bàsiques d’allotjament, manutenció i assistència en les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària.

Els residents desenvolupen activitats psicoeducatives adaptades als seus gustos i preferències, rehabilitació física i cognitiva, a més de participar en múltiples sortides d’oci i temps lliure que els confereix autonomia personal i afavoreix la inclusió amb l’entorn.

C/ Flota 7-9 (Triana)
41010 Sevilla
954 34 74 63608 22 53 08
goo.gl/maps/MWDRFLbyqXA2

Residencia Santa Ana
Residencia Santa Ana