Unitats d’estada diürna

UED San Lucas

Des de l’any 2008, SAMU participa en l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual amb l’obertura del primer centre, la Unidad de Estancia Diurna San Lucas, situada a la comunitat autònoma andalusa i que ha esdevingut un dels recursos d’atenció psicosocial que formen part del mapa de concertació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència d’Espanya, concertada amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Junta d’Andalusia.

La Unidad San Lucas vol aconseguir, en primer lloc, la disminució fins a l’eliminació dels trastorns conductuals dels seus usuaris a través d’un tractament especialitzat, personalitzat i integral, tant a usuaris com a familiars. Per a això, compta amb un equip interdisciplinari per a un abordatge biopsicosocial que vol:

  1. Millorar la qualitat de vida dels usuaris i les seves famílies.
  2. ugmentar i millorar les habilitats d’autonomia personal i social dels usuaris.
  3. Afavorir una millor satisfacció personal dels usuaris i els seus familiars.
  4. Fomentar les relacions socials entre els usuaris, entre els usuaris i les seves famílies i entre els usuaris i la comunitat.

El centre disposa d’unes instal·lacions que proporcionen un espai físic que garanteix la protecció i la seguretat dels usuaris, i cobreix les necessitats bàsiques d’allotjament, manutenció i assistència en les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, a més del desenvolupament d’una gran varietat d’activitats que s’organitzen en forma de tallers específics, en funció dels gustos dels usuaris. Aquests tallers i activitats es complementen amb una gran quantitat de sortides guiades d’interès artisticomonumental, sortides a esdeveniments i trobades amb altres organitzacions de caràcter semblant, sense oblidar les incomptables sortides lúdiques i d’oci a diferents llocs.

Urb. Jardines de Hércules C/ Zeus, nº 1 M-4
41014 Bellavista, Sevilla (España)
+34 954 69 39 25
goo.gl/maps/QhgUZ4hVp1m

UED San Lucas