Responsabilitat social

SAMU és una organització els principis i valors de la qual fonamenten el seu compromís social, garant d’accions transparents, ètiques i responsables.

Des de 1999, SAMU ha implantat un sistema de Gestió de Qualitat en las diverses àrees d’intervenció en què actua, i actualment disposa de la Certificació del Sistema de Gestió de Qualitat de conformitat amb les normes ISO 9001 i ISO 14001.

Així mateix, l’entitat ha implantat àrees de gestió corporatives específiques que responen a necessitats relatives als àmbits social, laboral, medi ambient, sanitari i de drets humans, dins d’un sistema sostenible.