Gizarte erantzukizuna

SAMU erakunde bat da zeinen printzipioak eta balioak zutabe izango diren ekintza gardenak, etikoak eta arduratsuak bermatzen dituen bere gizarte konpromisoaren baitan.

1999. urtetik SAMU erakundeak Kalitate Gestioaren sistema bat ezarri du bere jarduketaren esparru ezberdinetan, gaur egun Kalitate Gestioaren Ziurtagiriarekin kontatuz ISO 9001 eta ISO 14001 arauen arabera.

Era berean, erakundeak kudeaketa korporatiboaren esparru bereziak ezarri ditu, sistema jasangarri baten barruan gizarte, lan, ingurumen, osasun eta giza eskubideen esparruetako beharrak asetzera bideratzen direnak.