Adingabeak

Adingabeak Babesteko Zentroak arreta integraleko esparruak dira, baliabide profesional eta material egokiak hala nola familia normalizatu bati dagozkion afektuzko harremanak bermatzen dituztenak.

Harrera aukera balioduna izaten da betiere egoera pertsonalen eta bere gizarte zirkunstantzien arabera adingabeei onuragarriagoa gertatzen zaienean. Baliabide hauen helburu nagusia da adingabeei testuinguru normalizatu eta egonkor batean bizitza seguru bat, txertatze sozio-laborala hala nola ikaskuntza bermatzea.

2007. urtetik SAMU adingabe babesgabeei arreta ematen ari da, arreta zentro ezberdinak eskainiz.