Agrupació interinstitucional de gestió de crisis

El concepte de «Crisis Task Force» és la gran novetat internacional en la doctrina de gestió de grans contingències. Es tracta de l’establiment d’una agrupació operativa d’acció immediata format per diferents agències o serveis que uneixen els seus recursos amb l’objectiu d’augmentar la capacitat de resposta.

Aquest concepte el fan servir des de les Nacions Unides quan sorgeix un problema de fam a l’Àfrica fins a les agències de conservació de la natura davant de desastres ecològics. També el comencen a emprar els serveis d’emergències d’arreu del món. A fi de posar a prova aquest concepte a Espanya, a l’abril de 2009 va tenir lloc a Sevilla el primer exercici conjunt de cooperació interserveis: el «Crisis Task Force».

Si vostè és un intervinent d’emergències i vol participar en el mòdul internacional de l’exercici Crisis Task Force, comuniqui’s amb la nostra oficina internacional a internacional@samu.es. El mòdul internacional dura dos dies més (sis en total) i els intervinents gaudiran d’un instructor dedicat.